แก่งกระจานริเวอร์ รีสอร์ท
สวนน้ำพร้อมสไลด์เดอร์
อาหารจัดเต็มครบเซต
ล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรี

ล่องแก่งเล่นน้ำ แม่น้ำเพชรบุรี

 ล่องแก่ง ชมแม่น้ำเพชรบุรี ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน/ลำ

ราคากิจกรรม 1,200 บาท/ลำ

ความเห็นของผู้ชม