เพ้นบอล Paintball

 ยิงปืนเพ้นท์บอล พร้อมชุดป้องกันและกระสุน 50 นัด

ราคากิจกรรม 300 บาท/ท่าน

ความเห็นของผู้ชม